Mentorcoaching

VAD ÄR MENTORCOACHING?

Mentorcoaching handlar om att vässa sig som coach och bli coachad på International Coaching Federations, ICF:s kärnkompetenser. Tillsammans identifierar vi det som du vill ha stöttning i för att utvecklas i din coaching. I mentorcoaching kan det finnas inslag av vägledning och tips när du exempelvis kört fast med en klient och kanske behöver ett nytt verktyg eller en modell.

Professionella coacher arbetar med sin egen utveckling som coach hela tiden. För mig personligen har det alltid varit en otrolig kick att själv få mentorcoaching av en mer erfaren coach. Tillsammans utforskar vi vad som kan bli bättre för att kunna ta steget till en högre nivå. Det hoppas jag kunna bidra med om du väljer mig som mentorcoach.

HUR KAN VI ARBETA TILLSAMMANS?

  • Det vi mest kommer att jobba med är att du spelar in samtal och skickar till mig. Du får själv få lyssna på inspelningen först och fundera över vad du gjorde bra och vad du kunde ha utvecklat. Därefter reflekterar vi tillsammans.
  • Coacha mig så ger jag dig feedback (Du kan välja att fokusera på en viss färdighet, eller inte). Även här kan vi spela in samtalet och följa upp på samma sätt som under punkten ovan.
  • Berätta om en knepig coachingsituation du står inför eller om du har ett etiskt dilemma. Då coachar/mentorerar jag dig på det och identifierar alternativ för att bemöta situationen. Det kan vara t ex “Det kändes inte som jag nådde klienten i x situation. Kunde jag ha gjort på något annat sätt?”
  • Ibland kan även “live coachingar” fungera, d v s att jag lyssnar samtidigt som samtalet pågår och ger dig feedback efteråt.
  • Ibland jobbar vi även parallellt med transkribering av de samtal du spelar in. Detta är ännu viktigare om du vill nå PCC. Jag ger dig då feedback utifrån ICF:s PCC-Markörer.

Vanligtvis varvar vi ovanstående arbetssätt beroende på vad du som coach har för behov. Hör av dig så kan vi se vad som fungerar för dig.

Boka mentorcoachsamtal nu?
https://calendly.com/nina-286-coaching

Så här säger personer som jag har mentorcoachat tidigare:

Certifieringserbjudande

Mentorcoachgruppen (som kommer att vara en blandning av ACC- och PCC-nivå) träffas virtuellt/zoom tre gånger. Varje gruppträff är 1 timme och 40 minuter, totalt 5 timmar. Utöver det ingår 5 timmar individuella samtal som bokas allt efter dina behov. ICF:s krav är egentligen bara 3 timmar individuell mentorcoaching, men jag har valt att lägga mer tyngd på dessa eftersom jag märkt att det ofta behövs mer individuell stöttning vid inspelning och avlyssning av samtal inför certifieringen, inte minst på PCC-nivå.

Förkunskapskrav: Att du är diplomerad coach på minst ACC-nivå (coachspecifik utbildning) och att du under mentorcoachprogrammet coachar aktivt.

Kontakta mig för datum.

Max antal deltagare är sex personer.

Pris för ovanstående program: 13.000 kr exklusive moms.

Om du har bråttom kan du välja att jobba med enbart individuella samtal. Hör av dig så syr vi ihop ett program som passar dig.

För anmälan eller mer information:
nina@youcan.nu tel 070-2622452

DU KOMMER ATT FÅ

  • 10 mentorcoachtimmar, vilket krävs för ICF-certifiering och på ACC även för omcertifiering
  • Tips och tekniker för att slipa kärnkompetenserna
  • Möjligheter att coacha och få feedback av en mycket erfaren mentorcoach och utbildare

  • Lyssna och lära av andra i gruppen
  • Ett intyg som styrker att du har haft 10 mentorcoach-timmar med mig

JAG ÄR EN ERFAREN MENTORCOACH

Jag har arbetat som mentorcoach och utbildare i över 10 år. Jag fortsätter att utbilda mig kontinuerligt i takt med att ICF uppdaterar kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Allt för att jag ska kunna vara den bästa mentorcoach jag kan för dig.