Om Nina /Referenser

OM NINA

2006 gick jag en coachutbildning som förändrade mitt liv. Det låter säkert klyschigt men faktum är att jag räknar mitt liv i före och efter coachutbildningen. Coaching och det coachande förhållningssättet har nämligen påverkat mig i det mesta jag gör och hur jag agerar på jobbet, hur jag är med mina kollegor, familj och vänner och jag vågar påstå att jag har blivit en bättre människa.

Sedan 2006 har jag arbetat som coach och 2012 fick jag min PCC-certifiering (Professional Certified Coach). Jag driver mitt eget bolag där jag arbetar på heltid som professionell coach. Tyngdpunkten ligger på executive- och ledarskapscoaching, men även personlig utveckling. Jag är även utbildare i coaching och mentorcoach (coachar/handleder coacher under utbildning). Här samarbetar jag även med bl a  Coachutbildning Sverige och Skolcoacherna.

Jag är medlem i branschorganisationen International Coaching Federation och följer deras riktlinjer för etik och kvalitet. Jag har under flera år arbetat aktivt inom ICF både lokalt och internationellt. Under 2012 satt jag med i styrgruppen som anordnade en stor internationell konferens, ICF Global London 2012.

Jag har civilekonomexamen från internationella ekonomlinjen med inrikting på engelska/franska och marknadsföring. I flera år har jag arbetat som produktchef och internationell marknadschef med olika typer av hälsorelaterade frågor, framför allt i läkemedelsindustrin. Mestadels har jag jobbat med egenvård: kosttillskott, naturmedel och naturläkemedel, men även receptfria läkemedel. Jag har även erfarenhet från utbildning/information, reklam och PR inom framför allt konsumentvaror, bygg och konstruktion, transportsektorn och reseindustrin.

ÖVRIG COACHERFARENHET

I bagaget har jag många påbyggnadsutbildningar i coachning såsom Interncoaching, Karriärcoaching, Teamcoaching, Storytelling & Coaching, Metacoaching, Gruppcoaching, KBT för Coacher, Clean Language, Certifierad nikotinavvänjningscoach och ett flertal utbildningar inom ledarskap, mental träning och hälsa. Jag är också “Mentor Coach certified with Coach Advancement” (dvs har gått ett fördjupat mentorcoachprogram, PCC-markörer mm).

Jag coachar även på engelska, spanska (mitt andra modersmål) och franska.

Referenser