Utbildning

LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

Med den höga förändringstakt som råder nu, såväl i samhället som helhet som inom ekonomi och företagande gäller det att vara beredd att göra anpassningar till en ofta oförutsägbar framtid. Ledarskapsutveckling är en färskvara som kräver ständig träning och övning i förändring och självkännedom.

Vi erbjuder ett flertal ledarskapsutbildningar, dels öppna men också företagsanpassade ifall ni är en grupp från samma företag. Utbildningarna är olika långa beroende på behov men vi kan diskutera vad som passar just dig eller ditt företag. Grunden är att lära sig implementera det coachande förhållningssättet men också att veta när detta inte är ditt främsta verktyg. Ibland behöver du kommunicera beslut eller strategier som inte är förhandlingsbara. Du får med dig begrepp, teorier och modeller och får öva dig i hur de fungerar. Vi kommer även att arbeta med hur du kan samverka och kommunicera bäst med individer och grupper, jobba med konflikthantering och hur du påverkar motivationen i verksamheten. Summa summarum blir du stärkt i hur du ska leda dig själv, ditt team/ ditt företag.

Är du ny som chef och behöver få stöd och vägledning i ditt ledarskap? Ett bra sätt är att kombinera individuell ledarskapscoaching med att samtidigt jobba med ditt team. Hur kan du få med dig dina medarbetare, inspirera och leda dem på det mest effektiva sättet? Hur kommunicerar du och hur jobbar ni med företagets mål och vision? Hur efterlever du företagets värderingar på ett tydligt sätt och får andra att göra detsamma?

DIPLOMERINGSUTBILDNING

Vill du jobba med regelrätta coachsamtal och det coachande förhållningssättet på en djupare nivå erbjuder vi längre utbildningar (Åtta dagar under ca fyra månader) där du blir diplomerad coach. Även dessa är antingen öppna eller företagsanpassade. Kontakta mig så berättar jag mer.

Utbildningarna är alltid kopplade till många praktiska övningar och eget arbete för bästa effekt. Du kommer att bli coachad och mentorerad av en professionell coach. Du får också öva dig i att coacha dig själv och dina medarbetare,  i att hantera konflikter samt att ge och ta feedback.

INSPIRATIONSSEMINARIUM

Står ditt företag inför omorganisation, sammanslagning eller neddragningar är det viktigt att samla teamet för att kommunicera, tydliggöra och motivera. Coachande verktyg kan vi inspirera, entusiasmera och få igång en kreativ process både på individuell och gruppnivå. Det viktiga är att ”kulet” finns i processen. Lärandet och prestationen blir så mycket enklare att nå då.