Coaching

EXECUTIVE-/CHEFSCOACHING

Oavsett om du är en potentiell eller etablerad ledare är det viktigt att ständigt arbeta för att förbättra och förädla sitt ledarskap.

Syftet med coaching är att göra dig säker och trygg i ditt eget handlande, i en viss fråga eller rent generellt. Jag kommer att utmana dig och fungera som bollplank för att du ska hitta ditt sätt att agera som ledare. När du blir mer säker i din roll kommer stress, negativ energi och osäkerhet att minska vilket ger bättre förutsättningar att skapa ett bra arbetsklimat för dig och ditt team. Något vi vet är viktigt för att öka motivation och produktivitet.

Tillsammans identifierar vi styrkor och utvecklingsområden hos dig som ledare. Om du gjort någon form av personlighetsanalys på din arbetsplats kan vi utgå från de utvecklingsområden som analysen visar. Gemensamt upprättar vi en aktivitetsplan som följs upp kontinuerligt.

Några exempel på frågor vi kan arbeta med:

 • Fatta tuffa beslut. Som chef kan det vara ”ensamt på toppen” och med ett bollplank som kan ifrågasätta, stötta och återkoppla blir processen enklare
 • Göra vägval och prioritera (time management). Vad blir nästa steg och vad kan jag vänta med (minska stress)?
 • Kommunicera tydligare så att medarbetare och kollegor förstår. Hur paketerar jag ett budskap så att det blir förståeligt och attraktivt för de inblandade?

 • Ta mer plats
 • Delegera – se andras styrkor och få andra att växa. Hur vet jag att jag kan lita på att saker blir gjorda?
 • Hantera/balanserar kulturella-/ålders-/köns-skillnader på min arbetsplats?
 • Förbättra stämning, motivation och klimat bland kollegor och medarbetare.

TEAMCOACHING

Behöver du stärka ledningsgruppen eller annat team eller arbetslag? 

Behöver gruppen förstå och anpassa sig i en förändringsprocess? Hur tar de ansvar för vägen framåt och hur kan de arbeta bättre tillsammans, stärka varandra?

Jag skräddarsyr och anpassar programmet. Hör av dig så diskuterar vi vidare.

KARRIÄR- OCH JOBBCOACHING

 • Vill du vidare i karriären? På din befintliga arbetsplats eller en ny?
 • Har du behov av att prata om alternativ och nya möjligheter?
 • Vill du ha hjälp med CV, ansökningshandlingar eller förberedelser inför en anställningsintervju?
 • Vet du exakt vad du vill göra men inte hur du tar dig dit?
 • Behöver du hjälp med att känna dig förberedd inför ett medarbetarsamtal, en löneförhandling eller en presentation för en ledningsgrupp?
 • Vill du förbereda dig inför ett tufft samtal med chefen eller en kollega?

Med hjälp av coaching får du snabbt bilden klar för dig och kan lägga upp en strategi för vad du vill uppnå som gör att du känner dig trygg och säker. Det ger dig möjlighet att hantera eventuell stress i andra liknande situationer så att du kan lägga tiden på något mer produktivt som ger dig positiv energi!

Hur går det till?

Efter ett inledande samtal bestämmer vi hur många coachtillfällen du kan behöva även om ramarna kan förändras under resans gång. Vi kan utgå från ett första samtal och du bestämmer hur våra möten fortsätter, personligen, på telefon/zoom eller i en mix av olika mötesformer.

Provcoaching

Funderar du på om coaching är något för dig? Varför inte prova den allra första gången? Bestämmer du dig sedan för att fortsätta lägger vi upp ett program som passar dig och dina förutsättningar.

Vem passar coaching för?

Det är viktigt att du har en vilja att förändras. Det är du som bestämmer vad och i vilket tempo förändringen ska ske, men jag kommer att utmana dig och stötta dig i denna process.

Vad kostar det?

Det beror helt och hållet på vilket upplägg som är intressant för dig. Hör av dig så ser vi vad som kan passa för dig!